Sige

Sige kao naselje, nalazi se na desnoj obali Krupajske reke, kao leve pritoke reke Mlave, na regionalnom putu Krepoljin – Despotovac, udaljeno od Krepoljina 5 kilometara, na nadmorskoj visini od 345 metara. Spada u grupu najstarijih naselja u Homolju po popisu naselja u „Braničevskom tefteru“ iz 1467 godine, u kome živi 700 stanovnika, pravoslavne veroispovesti, vlaškog porekla.

U naselju postoji područno odeljenje osnovne škole do četvrtog razreda, kablovska televizija, telefon seoski gravitacioni vodovod i objekti zanatske i trgovinske delatnosti. U blizini nselja, nalazi se rudnik mrkog uglja „Jasenovac“. Živopisan predeo, Krupajska reka i reka Mlava, bogate autohtonim vrstama ribe, nude pogodne uslove za razvoj seoskog turizma.

Sitemap