Selište

Jedno od najmlađih naselja u Homolju, smešteno na istoku Žagubičke kotline, između naselja Laznica i Milatovac, leži na nadmorskoj visini 345 metara, u kome živi 450 stanovnika pravoslavne veroispovesti, vlaškog porekla. U naselju postoji osnovna škola do četiri razreda, koja i danas radi, kablovska televizija, telefon, gravitacioni seoski vodovod i trgovinski objekti.

Na samo tri kilometara od naselja, u živopisnoj klisuri,  uzvodno uz reku Valja Mori, nalazi se Potajnica, prirodna mistična retkost, u narodu poznata kao „Stojanje“, intermitentni izvor, iz kog voda otiče sa prekidima u različitim vremenskim intervalima, zavisno od godišnjeg doba. Brežuljkast teren sa dve reke, koje čine jednu u samom centru naselja, sa prelepom prirodom, predstavljaju posebnu turističku vrednost kao ponudu za razvoj seoskog turizma.

Sitemap