Kameni most

Kameni, u narodu poznat kao Devojački most, udaljen je 1,3 km od manastira Gornjak, pokraj regionalnog puta za Krepoljin. Temelji ovog mosta datiraju još iz doba kada su stari Rimljani hodili ovim prostorima. Nekoliko puta je obnavljan, a poslednja obnova bila je 1909. godine. Naziv ”Devojački” ,po jednoj od legendi, dobio je kada su Turci odvodili devojke u harem a jedna devojka je bežeći od njih skočila sa tog mosta i poginula jer nije želela biti deo sultanovog harema.

Devojacki most

Kameni most

Sitemap