Homoljski med

Prepoznatljivost brenda:
Med sa zaštitom geografske oznake porekla;

Prvi zaštićeni med u Srbiji

Međunaroda zaštita Homoljskog meda po Lisabonskom aranžmanu – WIPO 2010;
Nacionalna zaštita dizajna ambalaže – Zavod za intelektualnu svojinu – 2011;
Međunarodna zaštita dizajna ambalaže po Haškom sporazumu – WIPO Ženeva 2011.

 

Homoljski-med

Sitemap