Vukovac

Vukovac se nalazi u središnjem delu severnog oboda Žagubičke kotline, na nadmorskoj visini od 315 metara, u kome živi 490 stanovnika pravoslavne veroispovesti, srpskog porekla. Spada u najstarija homoljska naselja, po popisu naselja u „Braničevskom tefteru“ iz 1467 godine, a udaljeno je 4 kilometara od regionalnog puta Požarevac – Bor.

Kroz naselje protiče Vukovačka reka, u čijem mulju ima primese zlata, koja je bogata autohtonim vrstama rečne ribe, a koja se uliva u reku Mlavu kao njena desna pritoka. U naselju postoji gravitacioni seoski vodovod, područna osnovna škola do četiri razreda, kablovska televizija, telefon i objekti trgovinske uslužne delatnosti. Vukovac ima dva seoska groblja, gde je jedno dosta staro, neistraženo i nije u svojoj funkciji.

Sitemap