Test test

drvo-zmaj-1

Teritorija opštine Žagubica, nalazi se u istočnoj Srbiji, oivičena prirodnim granicama planina, koja pokriva Žagubičku i Krepoljinsko-krupajsku kotlinu, koje čine srce „Homolja“.

Granicu opštine Žagubica sa južne strane čini planina Beljanica, a delovi Kučajskih planina koji zajedno sa „Crnim vrhom“ leže na istoku, na sveru se ponosno uzdižu „Homoljske planine“, a na zapadu vrhovi „Gornjačkih planina“, koje zatvaraju pogled na Homolje iz pravca Petrovca na Mlavi.

Naselja u opštini Žagubica veoma su razuđena na površini od 760 kvadratna kilometara i sva su prirodnim sponama upućena jedno na drugo u okviru same opštine, koja čini nedeljiv deo prostora „Homolja“, čiji se naziv nalazi u geografskim i istorijskim spisima mnogo vekova unazad.

Regionalni put Petrovac na Mlavi-Žagubica-Bor, prolazi sredinom teritorije opštine Žagubica, pravcem zapad-jugoistok, kroz naselja Krepoljin i Žagubica, koja je istovremeno privredno i upravno centralno mesto u opštini. Na regionalnom putu od Krepoljina prema jugu do Despotovca, nalaze se naselja: Sige, Milanovac i Krupaja, a naselje Laznica nalazi se 5km. udaljeno od Žagubice, na regionalnom putu Žagubica Majdanpek. Počev od izvorišta reke Mlave, odnosno samog vrela Mlave, koje se nalazi na obodu naselja Žagubica, na levoj obali reke nalaze se naselja Suvi Do, Izvarica i Ribare, koje Mlava deli na dva dela-donju i gornju malu, a na zapadnoj teritoriji opštine Žagubica, naselja Medveđica i Bliznak koji je udaljen od Krepoljina 16 km. Na desnoj obali reke Mlave, u rečnim dolinama podno Homoljskih planina, nalaze se naselja: Selište, Milatovac, Vukovac, Jošanica, Osanica i Breznica, koja su udaljena od regionalnog puta Bor-Petrovac na Mlavi od 3 do 7 km.

Sitemap