Priveg

Priveg je jedan od najarhaičnijih i nakompleksinijih običaja iz kulta mrtvih koji se može danas naći na tlu Evrope. U obrednoj praksi Vlaha, priveg se praktikuje u porodičnoj i seoskoj varijanti. Porodični je, u osnovi, redovna godišnja pomana, proširena obrednom vatrom i svetkovinom sa veseljem otvorenog tipa koju priređuje uža familija osobi umrloj bez sveće. Seoski priveg je, s druge strane, svetkovina koju priređuje selo kao obredno-religijska i socijalna zajednica u vreme Mesnih i Belih poklada i u osnovi je paljenje velike, zajedničke vatre za sve pokojnike sela.

PRIVEG 6

PRIVEG 1

PRIVEG 2

PRIVEG 3

PRIVEG 4

PRIVEG 5

 

Sitemap