Crkva Svete Trojice

Podignuta je u periodu od 1873. do 1875.godine u centru varošice. Izvedena je u duhu romantičarskog istoricizma. U osnovi je jednobrodna građevina sa oltarskom i bočnim apsidama i zvonikom.

Prostorno je podeljena na oltar, naos i pripratu sa galerijom, nad kojom je izveden zvonik. Na fasadama su u obradi naglašeni portali kao i prozorski otvori u vidu monofora i okulusa koji su oivičeni pravilno poređanim komadima crvene opeke. Posebna pažnja posvećena je bradi zapadne fasade.

Crkva Svete Trojice 1

Crkva Svete Trojice

Sitemap