Јавна набавка мале вредности број 1/2020- Угоститељске услуге

 

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 1/2020 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 12.02.2020. године до 12,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

4. Позив за подношење понуда

3. Конкурсна 1-2020 год

Odluka o dodeli ugovora 1-2020

Обавештење о закљученом уговору

Sitemap