Покретање поступка јавне набавке број 1/2024

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку број 1/2024 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама. Рок за подношење понуда је 04.03.2024. године до 12,00 часова

Документација за набавку може се преузети на сајту Туристичке организације општине Жагубица и на Порталу јавних набавки на следећем линку:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/204447

Јавна набавка мале вредности број 1/2020- Угоститељске услуге

 

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 1/2020 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 12.02.2020. године до 12,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

4. Позив за подношење понуда

3. Конкурсна 1-2020 год

Odluka o dodeli ugovora 1-2020

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности број 4/2019- Суорганизација концерта за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 4/2019 – Суорганизација концерта за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 10,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

4. Позив за подношење понуда 4-2019

3. Конкурсна 4-2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2019

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности број 3/2019- Штампарске услуге за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 3/2019 –Штампарске услуге за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 13,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

Позив за подношење понуда 3-2019

3. Конкурсна штампање 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

8. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Јавна набавка мале вредности број 2/2019- Угоститељске услуге за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 2/2019 – Угоститељске услуге за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 12,00 часова

3. Конкурсна 2-2019

4. Позив за подношење понуда 2-2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2-2019

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности број 1/2019- Угоститељске услуге

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 1/2019 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 28.03.2019. године до 12,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за ЈН 1-2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2019

 

Javna nabavka male vrednosti 1/2018 – Ugostiteljske usluge

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 1/2018 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.03.2018. године до 12,00 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Sitemap