Јавна набавка мале вредности број 4/2019- Суорганизација концерта за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 4/2019 – Суорганизација концерта за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 10,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

4. Позив за подношење понуда 4-2019

3. Конкурсна 4-2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2019

Обавештење о закљученом уговору

Sitemap