Јавна набавка мале вредности број 3/2019- Штампарске услуге за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 3/2019 –Штампарске услуге за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 13,00 часова поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица

Позив за подношење понуда 3-2019

3. Конкурсна штампање 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

8. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Sitemap