Јавна набавка мале вредности број 2/2019- Угоститељске услуге за Сабор “Врела Хомоља”

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку мале вредности број 2/2019 – Угоститељске услуге за Сабор “Врела Хомоља”, обликовану по партијама.

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 12,00 часова

3. Конкурсна 2-2019

4. Позив за подношење понуда 2-2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2-2019

Обавештење о закљученом уговору

Sitemap