Конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Туристичкој организацији општине Жагубица

Директор Туристичке организације општине Жагубица расписује оглас за попуњавање извршилачког радног места у Туристичкој организацији општине Жагубица за 1 извршиоца

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања на сајту Туристичке организације општине Жагубица и у периодичном издању огласа “Послови”

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица у затвореној коверти са назнаком:
Туристичка организација општине Жагубица,
Краља Милана бр. 25,
12320 Жагубица
„НЕ ОТВАРАТИ – Конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Туристичкој организацији општине Жагубица“.

Текст огласа у прилогу

Sitemap