Конкурс за избор директора Туристичке организације општине Жагубица

Управни одбор Туристичке организације општине Жагубица расписује конкурс за избор директора Туристичке организације општине Жагубица.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Туристичке организације општине Жагубица и у дневним новинама. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Жагубица, Краља Милана 25, 12320 Жагубица у затвореној коверти са назнаком:
Туристичка организација општине Жагубица,
Краља Милана бр. 25,
12320 Жагубица
„НЕ ОТВАРАТИ – За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Жагубица“.

Текст огласа у прилогу

4. конкурс за директора ТОЖ 2022

Sitemap