Покретање поступка јавне набавке број 1/2024

Туристичка организација општине Жагубица расписује јавну набавку број 1/2024 – Угоститељске услуге, обликовану по партијама. Рок за подношење понуда је 04.03.2024. године до 12,00 часова

Документација за набавку може се преузети на сајту Туристичке организације општине Жагубица и на Порталу јавних набавки на следећем линку:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/204447

Sitemap